PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

TOETSROOSTER

Kwartaal :

Dag Datum Vak Graad
Donderdag 5 Maart EBW 7
Vrydag 6 Maart WISK 7
Maandag 9 Maart Afrikaans 4
Engels 5
SW 6
LO 7
Dinsdag 10 Maart Lewensvaardighede 4
Afrikaans 5
Engels 6
NW 7
Woensdag 11 Maart NW 4
Wiskunde 5
Afrikaans 6
Engels 7
Donderdag 12 Maart Engels 4
NW 5
LO 6
Afrikaans 7
Vrydag 13 Maart SW 4
LO 5
NW 6
Tegnologie 7
Maandag 16 Maart Wiskunde 4
SW 5
KK 7
Dinsdag 17 Maart Wiskunde 6
SW 7

EKSAMENROOSTER

:

Dag Datum Vak Graad
Donderdag 20 November LO 7
Vrydag 21 November AFR 1+2 6
ENGELS 7
Maandag 24 November AFR 1 5
EBW 7
Dinsdag 25 November AFR 1 4
WISK 7
Woensdag 26 November ENG 4
SW 5
NW 6
AFR 1 7
Donderdag 27 November LO 4
AFR 2 5
SW 6
NW 7
Vrydag 28 November WISK 4
ENG 5
LO 6
SW 7
Maandag 1 Desember NW 4
LO 5
WISK 6
AFR 2 7
Dinsdag 2 Desember AFR 2 4
NW 5
ENG 6
KK 7
Woensdag 3 Desember SW 4
WISK 5
AFR 3 6
TEG 7