PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

SANG EN KOOR

Mevrou Mercia besoek ons skool op Maandae tussen 11:00 en 13:00. Sy begelei die koor wat bestaan uit 24 lede en bied ook sangklasse aan vir Gr. 1-7.