PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

Nuusbrief 22

Boodskap van die hoof: ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om die Beheerliggaam, ouerkomitee, al ons personeel, leerders en ouers te bedank vir al hulle harde werk en samewerking gedurende die tweede kwartaal. Dit word opreg waardeer. Geniet die vakansie!

Gedagte vir die week:“Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed!” (Ps 27: 14)