PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

GESKIEDENIS

2008-2009

 • Parys Christelike Skool is gestig deur Debbie Botes en geregistreer op 16 Desember 2008.
 • Die deure is geopen in Januarie 2009.
 • Die eerste ses leerlike het as Graad R en Graad 1 leerlinge die skool betree met slegs 3 personeellede
 • Einde 2009 staan ons op 13 leerlinge.
 • Die hoof in 2009 was Juf. Lily Popovic

2010

 • PCS maak ‘n Graad 2 klas.
 • Noag se Arkie open met 2 leerlinge.
 • PCS eindig die jaar met 24 leerlinge.
 • Die hoof vir 2010 was Juf. Sandra Marx

2011

 • PCS maak ‘n Graad 3 klas oop.
 • Aan die einde van die jaar het PCS 26 leerlinge
 • Hoof vir 2011 is Juf. Riana van Tonder

2012

 • PCS huur die koshuis en maak die groot sprong klasse oop van Graad RRR tot Graad 7.
 • Noag se Arkie brei verder uit.
 • Die jaar eindig met 11o leerlinge in die skool.
 • Die hoof vir die jaar is weereens Juf. Riana van Tonder.

2013

 • In die Derde kwartaal van die akademiese jaar skuif ons na ons eie personeel.
 • Groot uitdagings le voor maar die Here se genade is groot.
 • Ons staan op 148 leerline aan die einde van die jaar.
 • Juf. Riana van Tonder voltooi haar laaste jaar as hoof van PCS.

2014

 • PCS skop 2014 af met 149 leerlinge en 19 permanente personeellede.
 • Juf. Vivienne Koch neem oor as die hoof van die skool.