PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

MAAK ‘N VERSKIL

Parys Christelike Skool is `n geregistreerde Arikel 21 Nie winsgewende Maatskappy 2008/025065/08 en NPO 119/023, ons is afhanklik van  skoolfonds en fondsinsamelings om kwaliteit onderrig te verseker.  Ons ontvang ook gedeeltelike subsidie vanaf die Onderwys Departement wat aangewend moet word aan verbeterings en opvoedkundige benodigdhede.

Parys Christelike Skool wenslys :

  1. Ons een groot behoefte is beter salarisse vir ons bekwame personeel.
  2. Die skool benodig interkom stelsel vir beter kommunikasie tussen hoof en leerlinge en personeel en eenvormigheid te verkry t.o.v. klok wat ingesluit is by die sisteem. Die kwotasie beloop R19000,00
  3. Ons benodig `n saal. Die koste hiervoor sal ongeveer R300 000,00 wees
  4. Die lopende onkoste van instandhouding op perseel vanaf Noag se arkie tot Graad 7 en sportterrein beloop ongeveer R120 000,00 per jaar.
  5. Klim en klouter apparate vir intermedier en senior Fase.

Persone kan op verskeie maniere die skool ondersteun alle borge bo sekere bedrag sal spasie gegun word op die webblad.

Namens ons leerlinge , personeel , Beheerliggaamslede , ouerkommitee en elkeen betrokke by die uitbou van  PCS ons opregte dank. Baie dankie vir elke gebed, positiewe gebaar en ondersteuning aan ons personeel en leerlinge.

Weet dat elke poging word aangewend tot opbou van elke kind se fondasie , en op `n sterk fondasie kan enigiets wat gebou word bly staan teen enige storm.

Kontant donasies kan gemaak word aan :

Parys Christelike Skool

ABSA – Parys 632 005

Spaarrek : 9217 3409 23

Verw: Besighedsnaam en die woord – BORG

Ter Verdere Inligting:

Advertensie spasie is ook beskikbaar op hoeke van Schilbach en Kruisstraat,

Kostes beloop R1500 per jaar en die advertensie bord word deur uself gemaak. Die mates is 1500cm x 870cm.

Hou die webtuiste dop vir ons fondsinsamelings en maniere wat elkeen kan betrokke raak … ons kinders is dit werd.

Graag bedank ons die volgende instansies vir u lojale bydraes, mag u en u besighede ryklik geseën word.

BORGE