PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

BEHEERLIGGAAM

BEHEERLIGGAAM SE MISSIE:

Die beheerliggaam strewe daarna om deurgaans in die beste belang van die leerders, opvoeders en ouers van die skool te dien en sal, as verteenwoordiger van die ouergemeenskap van die skool, hom deurgaans beywer vir die handhawing van die missie en doelstellings van die skool en die beheerliggaam, met alle magte tot sy beskikking.

BEHEERLIGGAAM LEDE:

Portefeulje Naam Diens Begin Verjaarsdag Epos
Voorsitter Willie Van Tonder 30 April 1968 vantonderwjp@gmail.com
Stigter Debbie Botes 01/01/2009 10 Mei pcs@parys.co.za
Onder Voorsitter Yolande Zitzke 13 Augustus yolandezitzke@icloud.com
Hoof Vivienne Koch 01/01/2014 17 Mei pcshoof@parys.co.za
Lid Bertie Barnard 10 Oktober bertie.barnard@commscope.com

VERTEENWOORDIGERS SONDER STEMREG:

Portefeulje Naam Diens Begin Verjaarsdag Epos
Intermedier en Senior Fase Nicolene Van Niekerk 10 Oktober nicolenevanderwalt@gmail.com
Grondslagfase
Kleuterskool