PCS nuusbrief 1 Maart 2021

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

Parys Christelike skool se klasse bestaan uit slegs 15 leerders.

Ons doelwit is om elke leerder optimaal te ontwikkel en gelukkige, gebalanseerde jong mense in die lewe in te stuur.

Parys Christelike Skool is gerig op:

Doelstellings :

Die doelstellings van die skool, is dat:

Die toekomsvisie vir hierdie skool, hou direk verband met die potensiaal wat opgesluit lê in:

Karakterbou begin reeds by die geboorte van ‘n mens.  Met hierdie wete, onderskryf en streef PCS daarna om die 7 ankers van karakter deurgaans uit te bou, naamlik:

Omgee – binne gesinsverband asook onderling

Respek – die kernwaarde van hoe ons mense behandel

Verantwoordelikheid – die kern van persoonlike waarde

Regverdigheid – om ander te behandel soos jy behandel wil wees

Betroubaarheid – integriteit, eerlikheid en lojaliteit

Goeie burgerskap – respek vir landwette en gemeenskapsbetrokkenheid

Geloof – basis van karakter wat die bogenoemde ankers moontlik maak